پاسخ پرسش : استفاده از چپق و قلیان و ریختن عرق نعناع در آن چاپ

آقا، 23 ساله                       
پرسش: سلام علیکم
آیا چپق و قلیان که در طب قدیم استفاده می شده و طریقه مصرف آن هم در سایت درج شده نیاز به ذغال جهت دود کردن دارد؟
من یکبار توی قلیان عرق نعناع ریختم البته بدون ذغال و آتش . بعد از چند دقیقه سرگیجه گرفتم . همینطور اگر چند بار نفس عمیق بکشم یا فوت کنم چشمها یم درد می گیرد و سرگیجه میگیرم . علت چیست ؟


پاسخ:  چیق احتیاج به ذغال ندارد ولی قلیان ذغال می خواد و مثل تنباکوباید کشیده شود و مثلاً مرزنجوش را خیس می کنند و ذغال را بر روی آن می گذارند و می کشند ولی در چپق، خود آن گیاه را می سوزانند.
ضمناً در مورد عرق نعناع نیز احتمال دارد طبع شما گرم باشد که در این صورت باید بروید منضج و مسهلهای مخصوص خود را بخورید تا خنک بشوید. اصولاً نعناع آرامش بخش است.