پاسخ پرسش : حساسیت شدید و عطسه در فصل بهار و پائیز چاپ

آقا، 27 ساله        
پرسش:  من در فصل بهار و پائیز با حساسیت شدید و عطسه های مکرر وآب ریزش بینی مواجه هستم .
ایا به روش طب سنتی درمانی برای این بیماری وجود دارد؟
باتشکر.پاسخ: جهت جلوگیری از حساسیت بهاری، از 15 اسفند ماه حجامت آلرژی انجام دهید و برای حساسیت در فصل پاییز، نیز مجدداً حجامت آلرژی توصیه می شود.