پاسخ پرسش : تاثیر غارهای نمک برای بیماری آسم چاپ

آقا، 26 ساله از شیراز            
پرسش: آیا غارهای نمک (به طور مثال غار نمکدان در جزیره قشم) برای بهبود بیماری آسم مفید است؟ چرا که به گفته دوستان تاثیراتی دیده اند.   ممنون از شماپاسخ: اگر جزء تجارب درمانی آن محل بوده است و قدما نیز توصیه می کردند، می تواند ارزشمند باشد