پاسخ پرسش : برونشیت و آسم به دلیل آلرژی به گرد و غبار خانه چاپ

خانم، 36 ساله از آلمان            
پرسش: پسر 8 ساله من به مدت 3 سال است به علت آلرژی به گرد و غبار خانه، دچار برونشیت و آسم می گردد، لطفاً راهنمایی کنید.پاسخ: خوشبختانه در کشور آلمان مرکز حجامت وجود دارد. حجامت آلرژی انجام دهند و چای کوهی بخورند. گرم و خشک ها را نیز مدتی نخورند و سرد و تر و گرم و تر بخورند.