پاسخ پرسش : استفاده از توالت فرنگی برای بیماران چاپ

آقا، 45 ساله                        
پرسش: جانبازانی که از پای مصنوعی استفاده می کنند (به ویژه پای چپ) و به علت شکستن مفصل ساکروایلاک، کمر درد هم دارند چگونه می توانند از توالت فرنگی استفاده نکنند؟پاسخ : توالت فرنگی برای ایشان اشکال ندارد و توصیه می شود در حالیکه روی توالت فرنگی نشسته اند زیر پای چپشان چیز بلندی بگذارند تا مقداری بالا بیاید تا در زیر و قسمت چپ شکمشان فشار بیاورد تا تخلیه خوب انجام شود.