پاسخ پرسش : توصیه در خصوص گچ گرفتن شکستگی ها چاپ

آقا، 30 ساله                                     
پرسش: باعرض سلام وادب
مچ وروی پای راست من دچارکشیدگی ربات شده وبنا به تشخیص پزشک به مدت3هفته باید درگچ باشد.بعد ازبازشدن گچ،چه توصیه و مرهمی رابرای بازگرداندن به حالت اولیه پیشنهاد میکنیدو آیا کلا عمل گچ گرفتن هنگام شکستگی،ترک خوردگی،کشیدگی ربات و... راتایید میکنید؛درصورت عدم تایید دلایل آن وجایگزینش را ذکر نمایید؟با تشکر فراوانپاسخ : گچ گرفتگی مانعی ندارد ولی از یک زمانی بیشتر نباید ادامه دار باشد چرا که یک خشکی را عارض می کند که دیگر برطرف نمی شود. این زمان بسته به شکستگی های مختلف فرق می کند و ارتوپدها زمانهای دقیقی را مشخص می کنند که قابل اعتماد است. بعد از اینکه گچ را باز کردید، هر روز در حمام گرم ماساژ بدهید و با روغن بادام یا زیتون چندین دقیقه ماساژ دهید و گرم نگهدارید و آنرا ببندید و نم نم هم حرکتش بدهید.
هنر یک ارتوپد آن است که طوری موضع را ببندد که مفصل قابلیت حرکت داشته باشد و معمولاً شکستگی ها قبل از اینکه مفصل بخواهد عارضه پیدا کند، جوش می خورند.