پاسخ پرسش : حالت گرفتگی در پای چپ و تورم طناب بیضه و درد زیر شکم چاپ

آقا، 24 ساله از دشتستان                       
پرسش: من حدود یک ماه است که تمام پای چپم هرچند روز یک بار حالت گرفتگی پیدا میکنه وهمراه اون طناب بیضه چپم متورم میشه وهنگامی که این دو رفع میشه زیر شکمم سمت چپ چسپیده به پام یه حالت ناخوشایند که نمیشه بهش درد گفت ایجاد میشه واین مشکل بعد از چند روز کار سنگین ایجاد شده آیا بر اثر فشار بوده یا مشکل چیز دیگری است با تشکر

پاسخ: شما مشکلی دارید و این کار باعث شده تا مشکل شما خودش را نشان دهد. حجامت بهار و پاییز نمایید، حجامت احتقان و فصد نیز باید بکنید.