پاسخ پرسش : خارش پوست بیرونی مقعد چاپ

آقا، 50 ساله                       
پرسش: سلام. پوست بیرونی دور مقعد خارش دارد چه باید کرد . با تشکر

پاسخ : از آبزن سرکه یا گل سرشور و هنداونه یا گل سرشور و گلاب استفاده کنید. (یعنی در تشتی حاوی مواد ذکر شده بنشینید)
البته می تواند علائم شروع بواسیر یا نواسیر باشد، منع سودازا ها را نیز رعایت کنید و گرم و تر بیشتر بخورید.