پاسخ پرسش : طبخ گوشت با شیر چاپ

آقا، 20 ساله                     
پرسش: سلام آقای دکتر. نظر شما در مورد طبخ گوشت با شیر چیست؟پاسخ: یک نوع آبگوشت است که در طبخ آن از شیر استفاده می گردد.