پاسخ پرسش : استفاده از گلاب در دستگاه بخور سرد چاپ

آقا، 33 ساله                        
پرسش: سلام من اهل کرمان هستم باتوجه به خشکی هوا آیا استفاده از دستگاه بخور سرد برای افزایش رطوبت داخل ساختمان مناسب است در ضمن استفاده از گلاب و یا معطر کننده های دیگر داخل آب آن مناسب استپاسخ : بسیار خوب است و ما امتحان کرده ایم و دیده ایم موثر است، البته باید دید طرف از نظر ریوی بیماری خاصی نداشته باشد.