پاسخ پرسش : کم کردن میل جنسی مردان چاپ
برچسب ها: میل جنسیخنکیگرمی
خانم، 34 ساله از تهران               
پرسش: برای کم کردن میزان جماع در مردان چه توصیه ای دارید؟


پاسخ: باید مرد معاینه شود تا بسته به علت اصلی مشکلی که دارند، درمان ارائه گردد. ولی اگر فردی عادی هست، از خنکی ها استفاده نماید و گرمی زیاد نخورد.