توصیه های WHO برای محدودیت مصرف قند چاپ

سازمان جهانی بهداشت محدودیت بیشتری برای کاهش میزان شکر در رژیم غذایی پیشنهاد کرده است. بر این اساس برای کاهش خطر اضافه وزن و پوسیدگی دندانی، این میزان بهتر است به کمتر از 5% کل انرژی دریافتی برسد.

براساس پیش نویس این راهکار، همان طور که در راهکارهای سال 2002 آمده بود، میزان شکر باید به کمتر از 10% کل کالری دریافتی هر فرد برسد، اما در صورتی که این میزان به کمتر از 5% کل کالری دریافتی از شکر برسد مزایای بیشتری خواهد داشت. این مقدار مساوی با حدود 6 قاشق چایخوری شکر در روز است. این در حالی است که یک قوطی نوشابه معادل حدوداً 10 قاشق چای خوری شکر دارد. محققان قبل از انتشار راهکارهای نهایی، تا انتهای ماه مارس منتظر بازخورد عمومی هستند.

WHO News Release March 6, 2014

منبع: نشریه نوین پزشکی| شماره 569 و 570| 1 و 15 فروردین 93