یک خانم دکتر، برای اولین بار وزیر دفاع آلمان شد چاپ

آنگلا مرکل صدراعظم آلمان برای اولین بار در تاریخ این کشور یک زن را به عنوان وزیر دفاع این کشور انتخاب کرد.

 

به گزارش خبر آنلاین به نقل از خبرگزاری فرانسه آنگلا مرکل یک پزشک حاذق به نام اورسولا فاندرلین را که پیشتر وزیر خانواده و وزیر کار کابینه او بوده است، به عنوان وزیر دفاع این کشور تعیین کرده است.

انتصاب یک زن به عنوان اولین وزیر دفاع این کشور که گفته می شود روابط مستحکمی با خانم صدراعظم دارد توجه تحلیلگران سیاسی و رسانه ای را به خود معطوف داشته است.

اورسلا  فاندرلین در حالی در کابینه سوم خانم مرکل سمت وزیر دفاعی را به خود اختصاص داده که در واقع یک پزشک حاذق و مادر هفت فرزند است.