خطر کمبود ویتامین D چاپ

پژوهش های جدید نشان دهنده این است که کاهش میزان 25 هیدروکسی ویتامین D، که یک نشانگر وضیعت ویتامین D است، ممکن است علامت خطر ابتلا به بیماری مولتیپر اسکلروز باشد.

JAMANerurology January 20،2014

منبع: نشریه نوین پزشکی |شماره 566|15 بهمن 92