ورود به بانک پرسش و پاسخ
بنر
بنر
بنر
آویشن قسمت دوم (قسمت آخر) چاپ فرستادن به ایمیل

مصرف روزانه آویشن

ده تا پانزده گرم آویشن را در یک لیتر آب جوشانده دم کرده و پنج تا شش فنجان آن را در روز تناول کنید؛ دم کرده رقیق آویشن را می توان جانشین چای صبح و عصر کرد و آن را با عسل شیرین کرده و خورد.

آویشن بر دو نوع است؛ یکی آویشن شیرازی و دیگری آویشن کوهی که نوع اخیر، عطر، تندی، تیزی و قوت بیشتری دارد. یک نوع شبیه به آن وجود دارد که به اسم کاکوتی معروف است. آویشن را در تبریز و شهرهای آذربایجان ککلیک اوتی و در همدان آذربه می گویند و به عربی صعتر می گویند.

جایگاه آویشن در پزشکی کهن

اگر کتاب های پزشکی و داروسازی را ورق بزنیم و به عقب برگردیم، به موقعی می رسیم که کتاب قانون ابن سینا، در دانشکده های پزشکی اروپا، تدریس می شد. خواص آویشن را، که در اینجا ذکر کردیم، در کتاب قانون نیز عیناً خواهیم یافت، با این تفاوت که همه این خواص در قانون ابن سینا دیده نمی شود و با مطالعاتی که پس از آن پزشک بزرگوار و نابغه دوران، توسط پزشکان و محققان ایرانی صورت گرفته است، خواص دیگری نیز برای آن کشف کرده اند.

چنان که گفتیم جامع ترین کتاب طب گیاهی کتاب تحفه حکیم مؤمن است، که در عصر شاه سلیمان صفوی توسط پزشک عالی قدر ایرانی، میر محمد مؤمن تألیف شده است. از آن دوران به این طرف، که مدت سه قرن می گذرد، مطالب این کتاب، که به منزله جواهر گران بهایی است، همواره مورد استفاده پزشکان اروپا بوده و درباره هر کلمه و هر مطلب آن، مطالعات و تحقیقات دقیق به عمل آورده موافقت ها و مخالفت ها کرده اند و با بحث و انتقاد زیاد، بالأخره امروزه ما همه آن مطالب را در صدها جلد کتاب مفردات پزشکی، طب گیاهی و فارماکوپه ها و کدکس ها که در دانشکده های پزشکی و داروسازی دنیا تدریس می شود،   می بینیم.

چون ما معتقدیم که دانستن این مطلب و نظیر چنین حقایقی برای ما ایرانیان از هر چیز لازم تر است، در اینجا به بعضی نکات و نمونه های برجسته و حساس اشاره می کنیم تا بر خوانندگان با کمال وضوح و صراحت ثابت شود چگونه پزشکان قدیم ایران، پیش کسوت، استاد و معلم پزشکان کنونی دنیا هستند.

در کتاب سلامت و تغذیه به وسیله گیاهان تألیف درومر چنین می خوانیم:

سابقاً قائل بودند که آویشن خاصیت تقویت دماغی دارد و ذهن را روشن و حافظه را زیادی می کند. پس از آن مدتی منکر این خاصیت شدند، ولی تحقیقات جدید نشان داد که آویشن واقعاً هوش را بر می انگیزاند و نیز در تحریک گردش خون و اعمال جنسی مؤثر است.

حال ملاحظه فرمایید که در این باره تحفه حکیم مؤمن چه می نویسد. تحفه چنین می نویسد:

و چون شب وقت خواب مقدار یک مثقال آن را بخورند و بخوابند و مداومت بر آن نمایند ذهن را تقویت بخشد و رنگ روز را نیکو گرداند.

و در جای دیگر می نویسد: ((آویشن مبهی است)).

لئوس کارلیه در کتاب سبزی ها و میوه های شفابخش، درباره آویشن شیرازی از قول پروفسور تروسو نقل می کند و می گوید: ((آویشن دشمن سم است)). می دانیم که تروسو یکی از بزرگترین و معروف ترین پزشکان کشور فرانسه بوده که درست یکصد سال پیش درگذشته است. از آن زمان تا امروز، علاوه بر ضدّ سم بودن آویشن، ضد عفونی بودن و ضد باکتری بودن آن نیز توسط پزشکان اروپا کشف و اظهار شده است، ولی اگر به کتاب تحفه حکیم مؤمن مراجعه کنیم، خواهیم دید که در خواص آویشن کلمه ((با قوت تریاقیت)) ذکر شده است. تریاق در اصطلاح قدما به معنی ضدّ سم است و آن را به مفهوم وسیع ترین هم به کار می برند که عبارت است از ضد زهر حشرات، حیوانات موذی و ضد عفونت در بیماری ها. چنان که حکیم مؤمن می نویسد:

مربای آن با شکر و یا عسل {و به دستور گلقند} دو مثقال آن در دفع سموم و امراض نام برده قوی الأثر است. هم چنین است آشامیدن دو مثقال آن با عسل جهت گزیدن عقرب و سایر حشرات و ...

حتی همان طور که امروزه معتقدند، می نویسد:

مُخرج اقسام کرم معده و حب القرع است.

خواص آویشن در کتب قدیم

خواص متعددی که امروزه برای آویشن قائل اند و ما آن ها را شرح دادیم، در تحفه حکیم مؤمن نیز دیده می شود که عیناً با توضیحاتی در پرانتز نقل می کنیم:

محلل الریاح {(نفخ معده و روده ها را از بین می برد)}؛ مشهی غذا {(اشتها آور)}؛ مهبی {(قوه باه را زیاد می کند)}؛ منقّی ریه و معده و جگر و امعاء از رطوبات بلغم {(ترشحات مخاط: یعنی، موکوس را از سطح مخاطی ریه، معده، جگر و امعاء پاک می کند و به همین جهت، همان طور که گفتیم در گریپ، سرفه برونشیت، سیاه سرفه و ... مفید واقع می شود)}.

مسکّن وجع دندان؛ مسکّن ورک {(استخوان و مفصل تهی گاه)}؛ مسکن وجع مثانه و رحم مدر بول {(ادرار آور است)}؛ مدر حیض {(در بانوانی که قاعده شان قطع شده است، مؤثر واقع می شود)}؛ خوردن آن با آب انجیر جهت ربو {(آسم)} و سرفه نافع است و با انجیر خشک عرق آورد {(معرق است)} و رنگ رو را نیکو گرداند.

رافع قولنج بلغمی و ریحی است {(قولنج ها به علت تشنج بروز می کنند و آویشن، قولنج، یعنی، تشنج را برطرف می کند پس به نوعی آنتی اسپاسمودیک است)}؛ با آب کرفس جهت تفتیت حصات {(خرد شدن سنگ)} و عسرالبول؛ مضغ {(جویدن)} آن تسکین درد دندان؛ با اطعمه غلیظ باعث خوشبویی و سرعت انحدار {(گذشتن غذا)} و زیادتی لذت و لطافت است، مانند هریسه گندم {(حلیم)} و باقلا و عدس و کله پاچه و گوشت گوساله و مانند آن ها {(توضیح آنکه غذاهای ثقیل، مانند حلیم، باقلا، عدس، کله پاچه و گوشت گوساله را برای اینکه زود هضم و از معده داخل روده ها شود و نیز گازها و نفخ حاصل از آن دفع گردد، به آن ها آویشن کوبیده را مانند ادویه اضافه می کردند. امروز هم در اروپا به عنوان ادویه معمول است)}؛ محلل ریاح و نفخ حاصله از غذاها؛ ضماد آن با عسل جهت عرق النسا و وجع ورک.

آنچه ذکر شد، قسمتی از خواص آویشن بود که در تحفه حکیم مؤمن آورده شده است و در کتاب های اروپایی هم هست، علاوه بر این ها، چند خاصیت دیگر نیز در تحفه دیده می شود که در کتاب های کنونی نیست، از جمله اینکه هرگاه آن را با پنیر تازه تناول کنند و به این کار هر روز ادامه دهند؛ جهت تسمین بدن (چاق شدن) مفید است؛ جویدن آن برای تقویت چشم نافع است؛ اگر آب آویشن تازه را که از کوبیدن و فشردن آن به وجود می آید، صاف کرده به چشم بچکانیم، جهت رفع بیاض (سفیدی قرنیه یا لک قرنیه) مفید است و قطور آن (چکاندن در گوش) جهت رفع ثقل سامعه و با شیر جهت تسکین وجع (درد) آن نافع است؛ هم چنین آشامیدن جوشانده آن با مقدار مساوی با عناب جهت تصفیه خون مفید است.

دومین گیاه طبی که قرن ها مورد توجه ایرانیان بوده است، با ذکر شواهد و مثال و تطبیق با طب جدید در معرض قضاوت خوانندگان قرار گرفت. منظور اینکه خوانندگان توجه داشته باشند: آنچه می نویسیم ادعا نیست، حقیقت است، حقیقتی محض. ایرانی باید افتخار کند که پدرانش پیش کسوت پزشکی دنیا بوده اند.

منبع: مجموعه آثار دکتر سیدجلال مصطفوی کاشانی جلد دوم

 

دیدگاه شما

Feed
 1. خیلی عالیه ممنون><img src=" />
 2. سلام ممنون ازمطالب خوبتون آویشن دردرمان یبوست مزمن بسیار موثراست
 3. سپاسگزار
 4. مولای متقیان، حضرت علی علیه السلام هم اکثر بیمادیها را با آویشن درمان می نمودندو گیاه آویشن داروی حضرت علی علیه السلام بوده است.
  با تشکر فراوان از مطالب ارزشمنتان.

افزودن نظر


  • >:o
  • :-[
  • :'(
  • :-(
  • :-D
  • :-*
  • :-)
  • :P
  • :\
  • 8-)
  • ;-)

  معرفی

  دکتر حسین روازاده

  دارای مدرک پزشکی عمومی از دانشگاه تهران به شماره نظام پزشکی 58290

  زبان سایت

  English Arabic French German Turkish Persian

  جستجو گوگل  در سايت احياي سلامت
  در كل اينترنت

  تبلیغات

  به زودی امکان پذیرش تبلیغات فراهم میگردد.

  سایت رسمی دکتر روازاده , طب سنتی و حجامت و احیای سلامت و درمان مشکلات ناباروری

  مرجع طب سنتی و دارو های گیاهی ، خواص حجامت مورد تایید دکتر روزاده

  خواص حجامت و خواص زالو درمانی , درمان زود انزالی و مشکلات ناباروری مورد تایید دکتر روازاده