ورود به بانک پرسش و پاسخ
بنر
بنر
بنر
جنگ جمعیتی؛ ستیز صهونیسم علیه ملت ها- بخش پنجم چاپ فرستادن به ایمیل

حذف کشورهایی از جغرافیای جهانی

هفته نامه اکونومیست در گزارشی با مطالعه وضعیت زاد و ولد و میل به ازدواج درکشورهای مختلف جهان، پیش بینی کرد با ادامه روند فعلی و بی میلی دختران و زنان به ازدواج و به هم خوردن ترکیب متناسب جمعیتی بین زن و مرد، جمعیت کشور های قابل توجهی از جهان تا سده های آینده از روی زمین محو خواهند شد.

به گزارش عصر ایران این هفته نامه با مطالعه پدیده رایج «اعتصاب ازدواج» در میان دختران و زنان آسیایی می نویسد که جوامع آسیایی به طور روز افزونی درگیر کاهش جمعیت خواهند بود. این گزارش با اشاره به آمار سازمان ملل درباره کاهش نرخ رشد جمعیت در83 کشور جهان که ایران نیز جزء آنهاست می نویسد که با ادامه روند کنونی در بی میلی دختران و زنان به ازدواج و نیز شایع شدن پدیده تعیین جنسیت در میان بسیاری از کشورهای آسیایی(همچون چین و هند) احتمالاً طی سده های آینده و حداکثر تا سال 3500 جمعیت تعداد

قابل توجهی از کشورها از جمله ایران از روی زمین محو خواهند شد. با تداوم روند کنونی و تغییر ترکیب جمعیتی، جمعیت کشورهایی مثل ایران و چین احتمالاً تا کمی بیش از 1500 سال دیگر به کلی محو خواهد شد. زیرا درصورت عدم اصلاح الگوی باروری در83 کشور جهان از جمله ایران در آینده تعداد کافی دختر برای جایگزینی مادران امروز وجود نخواهد داشت(www.Tabnak.ir- 28/9/1390)

 

اهرم های سیاسی آمریکا برای کنترل جمعیت کشورهای اسلامی

آمریکا از دو راه سعی می کند تا سیاستش را در قبال جمعیت در کشورهای اسلامی به اجرا درآورد.

الف- مدیریت سیاسی در کشورهای اسلامی

در طرح آمریکایی عنوان شده که مدیریت سیاسی در کشورهای جهان سوم از جمله کشورهای اسلامی بایستی به لزوم پذیرش و تقویت سیاست های جمعیتی به منظور کاهش جمعیت متقاعد شوند؛ به همین جهت است که هماهنگ با این طرح، سران اکثر کشورهای اسلامی در مورد تنظیم جمعیت به تشویق و تقویت مردم پرداخته و تسهیلاتی را به مؤسسه های آمریکایی که در اجرای سیاست های جمعیتی فعالند اختصاص می دهند.

این مؤسسه ها عبارتند از:

1- آژانس رشد و توسعه بین المللی آمریکا (U. S. Agency for International Development) مشهور به (DIU.S.A) یا مؤسسه آژانس همکاری آمریکایی که هزینه تمامی طرح های کاهش جمعیت در کشورهای اسلامی را به عهده دارد.

2- باث فایندر(Path Finder)، که وسایل جلوگیری از بارداری را تولید کرده و در دسترس زنان قرار می دهد و با آژانس همکاری آمریکائی نیز همکاری می نماید.

3- طرح هایی در مورد فاصله انداختن بین زایمان ها مشهور به M.B.S  (Marketing of Birth Spacing) که از جانب آژانس همکاری آمریکا پشتیبانی می شود. این مؤسسه به پخش وسایل جلوگیری از بارداری در کشورهای اسلامی می پردازد و فعلاً فعالیت شدیدی در اردن دارد.

ب- سازمان هائی که در زمینه سیاست های جمعیتی (کنترل جمعیت) مشغول به فعالیتند عبارتند از:

1- سازمان بهداشت جهانی UN/WHO

2- سازمان تغذیه و کشاورزی بین المللی (فائو) UN/FAO

3- سازمان فرهنگی (یونسکو) UN/UNESCO

4- شورای جمعیتی UN/POPULATION COUNCIL

این سازمان ها ظاهراً در قالب مأموریت های خود، به اجرای سیاست های کاهش جمعیت در کشورهای اسلامی می پردازند. چیزی که این اعتقاد را موجب می شود این است که نقشه های کنترل جمعیت کشورهای اسلامی از سوی گروهی که در پشت این سازمان ها قرار دارند، طراحی می شود و ایالات متحده به دلیل سلطه ای که بر سازمان ملل و سازمان های وابسته به آن دارد، آن ها را رهبری می کند.

این سیاست ها در کشورهای اسلامی به دو گونه اجرا می شود:

1- دخالت های مالی، که در تهیه وسائل جلوگیری از بارداری به صورت رایگان و ارزان قیمت، تأثیر گذار است؛ به این ترتیب که این وسائل را به صورت انبوه در مراکز درمانی و داروخانه ها در دسترس مردم قرار می دهند.

2- دخالت های فرهنگی، که از طریق نفوذ فرهنگ غربی در میان مردم ارزش های اجتماعی را از بین می برند؛ - ارزش هایی که زایمان را تشویق کرده و بکارگیری راه های جلوگیری از بارداری را رد می کنند- و در نتیجه ارزش های اجتماعی جدیدی پایه ریزی می شود که کاهش زایمان و بکارگیری راه های جلوگیری از بارداری را به دنبال دارد (حسینی طهرانی 1387: 96).

این مداخله های قیم مأبانه از سویی و پذیرش بی چون و چرای کشورها از سوی دیگر سبب کاهش چشمگیر رشد جمعیت کشورهای اسلامی در دهه های اخیر شد. در این جریان ایران از جمله کشورهایی است که طی سالهای 65 تا 84 در اثر اجرای سیاست های تنظیم خانواده و بستر سازی فرهنگی و برخی عوامل اجتماعی، سطح باروریو به دنبال آن آهنگ رشد سالانه جمعیت در مقایسه با سال 1365 به کمتر از نصف کاهش یافت. میزان باروری کل از 5/6 نوزاد زنده برای هر زن ایرانی در سال 1365 به کمتر از 3 نوزاد و به تبع آن میزان رشد سالانه جمعیت از 3/2 درصد در سال 1365 به کمتر از میانگین 2 درصد در سطح کشور در سال جاری کاهش یافت.

نکته دیگر این است که سیاست مستمر کاهش زد و ولد و انتقال باروری طبیعی به باروری تنظیمی و مهار شده، در آینده ساختار جمعیّت ایران از وضعیّت جوانی. خارج شده و به سوی سالخوردگی و پیری سوق پیدا می کند، به همین لحاظ هرم سنّی جمعیّت ایران که همواره قاعده ای گسترده داشته و به لحاظ تمرکز بیش از 40 درصد از کل جمعیّت در سنین کمتر از 15 سال، از ساختاری جوان برخوردار بوده است در دو دهه اخیر به سبب کاهش باروری، به رقمی حدود 25 درصد در سال 1388 کاهش یافته است( محمودی 72-41: 1389)

4-6- سیاست ها و برنامه های جهانی علیه جمعیت

آمریکا به منظور دستیابی به اهداف خود، در سیاست خارجی در مورد عامل جمعیت این گونه عمل می کند:

1-     تبدیل کشورهای پر جمعیت به کم جمعیت و تجزیه آن ها؛ (حسینی طهرانی 1387: 90).

2-     ایجاد تشویق یا فشار بر کشورهای در حال توسعه و اسلامی بر کاهش جمعیت از طریق اعمال نفوذ غیر مستقیم بر مدیران سیاسی؛ (همان)

3-     طرح توسعه دمکراسی و آزادی و حقوق بشر به ویژه برای زنان و جذب آن ها به بازار کار و اشتغال؛

4-     دخالت های مالی و ارائه خدمات ذیربط ( به نحوی که درشرایط تحریم نیز ابزار کنترل جمعیت به وفور و در دسترس همگان وجود دارد و حتی برای شرایط بحران مانند سیل و زلزله ذخیره شده است)؛

تهاجم فرهنگی و تغییر ارزش های جوامع درحال توسعه به ویژه مسلمانان از طریق:

5-1- تاکید بر اهمیت منافع مادی و حاکمیت اقتصاد بر برنامه ریزی های اجتماعی؛

5-2- تضعیف و تزلزل در ارزش های اساسی و اخلاق عمومی جامعه(جنگ نرم بهترین ابزار این کار است)؛

5-3- تاکید بر اولویت منافع فردی بر خانوادگی و اجتماعی؛

5-4- گسترش سیطره فردگرایی و لذت طلبی؛

5-5- حاکمیت اومانیسم و نفی دین در فرهنگ عمومی جامعه (سکولاریسم)؛(همان)

6- فشار اقتصادی بر خانواده ها با توسعه فرهنگ مصرف گرایی و احساس عدم رضایت از امکانات و وضع موجود، با این تأکید که تعداد فرزندان مانع رفاه و آرامش است و بر این مسأله تمامی تبلیغات و سیاست های جمعیتی سازمان ملل تأکید می کند.

7- تأکید بر ضرورت کاهش جمعیت برای رسیدن به رشد اجتماعی و اقتصادی در برنامه های توسعه دولت ها؛

8- استفاده ابزاری از بهداشت و سلامت مادر و فرزند به عنوان یکی از راه های کنترل جمعیت به ویژه در کشورهای اسلامی است که به عنوان کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان بر کاهش جمعیت تأکید می کند و سازمان بهداشت جهانی با ایجاد پایگاه های منطقه ای بهداشت از طریق پروژه های علمی پژوهشی، خدماتی و ... به این مهم می پردازد.

9- تأکید بر ایجاد تغییراتی با عنوان آزادی و استقلال زن و رشد اجتماعی او و رسیدن به قدرت و امکانات و تغییر سبک زندگی مطابق مدل و سبک زندگی غربی از طریق نفوذ بر مدیریت های سیاسی کشورها و تغییر نگرش آن ها و همراه کردن آن ها با سیاست های اعمالی آمریکا از طریق آژانس های سازمان ملل و همراه کردن NGO های فعال داخلی؛

10- استفاده ابزاری از دین به عنوان مهمترین عامل تأثیر گذار و موفق در اجرای این سیاست ها و استفاده غیر صادقانه از عالمان دینی در تجویز و تأکید سیاست های کنترل جمعیت؛ به نحوی که مردم باور کنند که این سیاست ها مغایر با ارزش های دینی نیست.

7- بحران پیش رو

پیش بینی های جمعیتی سازمان ملل نشان می دهند که توازن منطقه ای جمعیت جهان، در هر زمان تغییر می یابد. بخش جمعیت سازمان ملل هر چهار سال یک بار براساس نتایج سرشماری های ملی کشورها، و مفروضات سطوح مختلف باروری و مرگ و میر به پیش بینی تحولات جمعیتی کشورها در افق های زمانی 50 ساله و در سه سناریوی مختلف(حدپایین، حد متوسط و حد بالای رشد جمعیتی) می پردازد.

جداول 1، 2 و 3 مقایسه نتایج پیش بینی جمعیت  ایران را طی دوره های پنج ساله و بر اساس سه سناریو جمعیت سازمان ملل بین سال های 1385 تا 1430 نشان می دهد. بر اساس سناریوی حد پایین که منطبق با روند فعلی کاهش نرخ باروری کل در کشور می باشد، جمعیت ایران از تعداد 73364 میلیون نفر در سال 1390 به 85 میلیون نفر در سال 1430 افزایش خواهد یافت، و در 10 سال پایان دوره رشد منفی جمعیتی را تجربه خواهد کرد. بر اساس سناریوی حد متوسط جمعیت ایران از 75 میلیون 537هزار نفر در سال 1390 به 105 میلیون نفر در سال 1430 افزایش خواهد یافت، و در 5 سال پایان دوره، رشد جمعیت نزدیک به صفر را تجربه خواهد کرد. نهایتاٌ اینکه بر اساس سناریوی حد بالای سازمان ملل، جمعیت ایران از تعداد 77 میلیون و 304 هزار نفر در سال 1390  به حدود 128 میلیون نفر در سال 1430 افزایش خواهد یافت. در پایان دوره رشد 89% درصد جمعیتی راتجربه خواهد کرد(محمودی 1389).

همانطور که گفته شد شواهد جمعیتی بدست آمده از سرشماری سال 1385 نشان می دهد که تحولات جمعیتی ایران منطبق بر سناریوی حد پایین سازمان ملل است. اما اگر روند کاهش سطح باروری کل متوقف و حالت افزایشی به خود بگیرد، احتمالاٌ با گذشت زمان روند تحولات رشد جمعیت ایران منطبق با الگوی  حد متوسط سازمان ملل خواهد شد. همچنانکه سناریوی حد متوسط نشان می دهد میزان باروری کل برای سال 1385 حدود 33/2 بچه برای هر مادر برآورد شده است، که در پایان دوره به 85/1 بچه برای هر مادر خواهد رسید. که باز هم زیر حد جانشینی می باشد(جدول 1) (همان)


نتایج پیش بینی های سازمان ملل در سه سناریوی متفاوت تا افق 1430

جدول 1- سناریوی حد پائین

دوره

سناریوی حد پائین

سال

تعداد

جمعیت

(به هزار)

آهنگ

رشد

سالانه

زمان

دو برابر

شدن

جمعیت

شاخص

بقا، نسل

(NRR)

میزان

باروری

کل

میانه

سنی

1385

69955

1

69

0.82

1.75

23.3

1390

73364

1.06

65

0.73

1.56

26.1

1395

77355

0.87

80

0.69

1.45

28.9

1400

80785

0.58

120

0.65

1.36

31.8

1405

83167

0.38

182

0.65

1.35

35

1410

84747

0.23

301

0.65

1.35

38

1415

85743

0.11

630

0.65

1.35

41

1420

86222

0.04-

--

0.65

1.35

43.4

1425

86052

0.23-

--

0.65

1.35

45.4

1430

85052

0.23-

--

0.65

1.35

47.3

 

 

جدول 2- سناریوی حد متوسط

 

سناریوی حد متوسط

تعداد

جمعیت

آهنگ

رشد

سالانه

زمان

دو برابر

شدن

جمعیت

شاخص

بقا، نسل

(NRR)

میزان

باروری

کل

میانه

سنی

7.675

1.24

56

1.08

2.33

23.1

75537

1.33

52

10.2

2.18

25.4

81422

1.5

46

0.97

2.06

27.7

86746

1.27

55

0.93

1.95

30.1

90927

0.94

74

0.89

1.86

32.6

94441

0.76

91

0.88

1.85

35

97770

0.69

100

0.89

1.85

36.1

100964

0.64

108

0.89

1.85

37.3

103662

0.53

131

0.89

1.85

38.7

105485

0.35

198

0.89

1.85

40.2

 

 

 

جدول 3- سناریوی حد بالا

 

سناریوی حد بالا

تعداد

جمعیت

آهنگ

رشد

سالانه

زمان

دو برابر

شدن

جمعیت

شاخص

بقا، نسل

(NRR)

میزان

باروری

کل

میانه

سنی

71242

1.4

50

1.17

2.53

22.9

77304

1.63

43

1.18

2.53

24.9

84991

1.9

36

1.19

2.53

26.7

92210

1.63

43

1.16

2.45

28.5

98223

1.26

55

1.12

2.36

30.3

103801

1.11

62

1.12

2.35

30.9

109788

1.12

62

1.13

2.35

31.7

116270

1.15

60

1.13

2.35

32.6

122611

1.06

65

1.13

2.35

33.7

128158

0.89

78

1.13

2.35

35.1


نمودار 2- مقایسه تغییرات جمعیت ایران بر اساس 4 سناریوی

سازمان ملل تا سال 2100

منحنی بالا الگوی رشد جمعیت ایران بر اساس سناریوی رشد بالا است که سطح اطمینان این الگوی رشد نیز 95 درصد برآورد شده است. منحنی وسط نشان دهنده الگوی رشد میانه احتمالی است، که سطح اطمینان آن 80 درصد است(نمودار 2).

مقایسه هرم های سنی جمعیتی با الگوهای متفاوت رشد

نمودار هرم های سنی جمعیت ایران را در سال های 1380، 1405و1430 نشان می دهند. نمودارهای سمت چپ نشان دهنده گزینه رشد کم جمعیت ایران تا سال 1430 است. در این گزینه فرض شده است که میزان باروری کل از 08/2 بچه برای هر مادر به 35/1 بچه در سال 1430 برسد و نیز میانه سنی از حدود 23 سال در سال 1405 به حدود 48 سال در 1430 برسدو این همان وضعیتی است که اکنون بیشتر کشورهای اروپایی با آن مواجه هستند و از آن بعنوان مرحله سقوط جمعیتی یاد می شود. هم چنانکه ملاحظه می شود اگر روند رشد جمعیت ایران از این گزینه تبعیت کند در سال 2050 جمعیت کشور ما به شدت سالخورده خواهد شد. نمودارهای سمت راست نشان دهنده گزینه رشد میانگین جمعیت ایران تا سال 1430 است.

در این گزینه، بین گروه های سنی جمعیت نوعی توازن برقرار است، و از سوی دیگر میزان باروری کل در حد جانشینی است. این وضعیت جمعیتی به این جهت مناسب به نظر می رسد که نشان دهنده نوعی تعادل در نسبت وابستگی، جمعیت در سن فعالیت، نسبت سالمند به جمعیت جوان و میزان رشد متعادل نسبت به حجم کل جمعیت است. با کمی تسامح می توان گفت که یکی از گزینه حد میانگین سازمان ملل است. البته لازم به ذکر است یکی از روش های حفظ تعادل پویای جمعیتی درایران حفظ سطح باروری، کمی بیش از سطح جانشینی(درحدود 1/2تا3/2) می باشد(محمودی 1387)

نمودار3- هرم های سنی جمعیت ایران در سال 1380، 1405 و 1430 بر اساس گزینه های رشد کم و رشد میانگین


نمودار زیر تحولات موج سنی جمعیت کشور را از سال 1385 تا سال 1425 را نشان می دهد. محورافقی نشان دهنده سنین منفرد و محور عمودی نشان دهنده سهم نسبی جمعیت درهر یک از سنین است. همچنانکه ملاحظه می شود درسال 1385، جمعیت گروه های سنی 15-29 ساله بیشترین حجم جمعیتی کشور را تشکیل می دهد و اوج سنی جمعیت درسنین 20-24 سالگی است. اما این الگو درافق سال(1425) کاملاً تغییر خواهد کرد بطوری که اوج سنی به 60-64 سالگی خواهد رسید. درمقابل، جمعیت جوان کشور به تدریج کاسته خواهد شد(محمودی 1389).

 

نمودار4- تحولات الگوی سنی جمعیت ایران تا افق سال 1425


براساس این نتایج(سال 2010) جمعیت ایران تا 100 سال آینده، در صورت تحقق سناریوی حد پایین، ایران تا سال 1430 به حدود 73 میلیون نفر با شاخص سالخوردگی 5/38، در سال 1445 به حدود 61 میلیون نفر با شاخص سالخوردگی 5/47 درصد و تا سال 1480 به حدود 31 میلیون نفر با شاخص سالخوردگی 4/47 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین در صورت تحقق الگوی رشد متوسط جمعیت ایران تا سال 1445 به حدود 79 میلیون نفر با شاخص سالخوردگی 9/36 درصد، سپس تا سال 1480 به 62 میلیون نفر با شاخص سالخوردگی 5/47 درصد کاهش خواهد یافت.

ایران در حال حاضر جزء 10 کشوری است که در جهان به سرعت به سمت کهنسالی در حال حرکت هستند و در جایگاه ششمین کشور جهان قرار دارد که افراد آن به سن پیری می رسند و در بیست سال آینده وارد فاز اول سالمندی جمعیتی خواهد شد و در ده سال آتی نیز فاز دوم سالمندی را تجربه خواهد کرد. در تاریخ 16 اسفند 1371، گروه بین الملل اقدام در مورد کنترل جمعیت، ایران را در شمار کشورهای موفق در زمینه کنترل جمعیت دانست و در مقابل، روسیه را به عنوان کشور ناموفق اعلام کردند و در تاریخ 23/3/1373 رئیس فدراسیون بین الملل خانواده برنامه ریزی شده A.R.P.F از کشورهای اسلامی خواست تا از الگوی کنترل جمعیت در ایران پیروی کنند.

تردیدی نیست که باید برای اصلاح آن به روش مقتضی اقدام شود. یادآور می شود که این شرایط مختص ایران نیست و می دانیم که هم اکنون تعدادی از کشورهای پیشرفته که آهنگ باروری کلی آنها کمتر از 2 است با ارائه مشوقهایی تلاش دارند تا والدین را به داشتن فرزند بیشتر ترغیب کنند و کسی هم اقدامات آنها را منفی ارزیابی نمی کند. حال شماا از جمعیت شناسان داخلی و بین المللی سؤال کنید آیا باروری کلی 6/1، نگران کننده است یا نه؟ اگر همگی تایید کردند پس ضرورت بررسی موضوع و اصلاح سیاست ها جای تردید نخواهد داشت.

پس از فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر تغییر سیاست های جمعیتی، شورای عالی انقلاب فرهنگی در چارچوب تصویب نقشه مهندسی فرهنگی و براساس تحلیل وضعیت فرهنگی کشور، موضوع تحولات جمعیتی کشور را بررسی و راهبرد کلان، راهبردها و اقدامات ملی مرتبط با آن را در 5 ماده به تصویب رساند. این مجموعه در سایت شورا قابل مشاهده است.

در پایان توجه شما را به دیدگاه حضرت امام خمینی(رحمه الله) در خصوص ظرفیت جمعیتی ایران جلب می کنیم که فرمودند: «مملکت ایران 35 میلیون حالا می گویند جمعیت دارد، وسعتش آنقدر است که برای صد و پنجاه میلیون تا دویست میلیون جمعیت کافی است» (صحیفه امام، جلد 7، 393).

 

پی نوشت:

-         JHU/ORO متون درسی استاندارد برای پرورش افراد در عملیات جنگ روانی را تولید نمود مثل:

;(The Nature of Psychological Warfare (1953-

;(Target Analysis and Media in Propaganda  Audiences Abroad (1954-

.(A Psychological Warfare Case Book (1985-

منابع و مأخذ

-         تیلور،  دانیل. «واکسینه کردن جهان کینز  و راکفلر به دنبال کاستن جمعیت جهان» سیاحت غرب، ش86، 1389.

-         حسین طهرانی، سید محمد حسین 1429 ق (1387 ش) . «رساله نکاحیه: کاهش جمعیت ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین»، مشهد،  مؤسسه ترجمه و نشر دوره علوم  و معارف اسلام.

-         حلم سرشت، پریوش و اسماعیل دل پیشه 1388. جمعیت و تنظیم خانواده، تهران، چهر.

-         رویدادهای سپاه، ش 85.

-          سمیعی نسب و ترابی، «شاخص ها و سیاست های جمعیتی در ایران»، برداشت دوم، ش 11 و 12،  تابستان و پائیز 1389.

-         شتلند، کلود، شنه، کلود (1378). جمعیت جهانی، چالش ها و مسائل،  ترجمه سید محمد میرزایی، تهران، شهید بهشتی.

-         عالمی، مسعود، «شعار فرزند کمتر درخدمت پروژه جنگ جمعیتی» (1389).

-         فصلنامه برداشت دوم سال هفتم، دوره جدید، ش 11 و 12، (1389).

-         کتابی، احمد، درآمدی  بر اندیشه ها و نظریه های جمعیت شناسی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1388).

-         گارودی، روژه1372. گورکن ها، یک هشدار نوین به زندگان، ترجمه علی اکبر کسمایی، اطلاعات.

-         ماهنامه سیاحت غرب «تمدن اسلامی در چین، دو چالش پیش رو تمدن غرب»، گفتگو با ساموئل هانتینگتون، ش 32، 8 (1384).

-         محمودی، محمد جواد، «تحولات جمعیتی، چالش های پیش» رو و لزوم تجدید نظر در سیاست های جمعیتی ایران»، برداشت دوم، ش 11 و 12 (1389).

-         مشرق نیوز، امریکا چگونه می خواهد جهان را اداره کند» (1391).

-         هارون، یحیی، 1376. فراماسونری، ترجمه جعفر سعیدی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

-         هانتینگتون، ساموئل. «تمدن اسلامی و چین، دو چالش پیش رو تمدن غرب» سیاحت غرب، ش 32، 8 (1384).

موارد مرتبط:

جنگ جمعیتی؛ ستیز صهونیسم علیه ملت ها- بخش اول

جنگ جمعیتی؛ ستیز صهونیسم علیه ملت ها- بخش دوم

جنگ جمعیتی؛ ستیز صهونیسم علیه ملت ها- بخش سوم

جنگ جمعیتی؛ ستیز صهونیسم علیه ملت ها- بخش چهارم

 

دیدگاه شما

افزودن نظر


  • >:o
  • :-[
  • :'(
  • :-(
  • :-D
  • :-*
  • :-)
  • :P
  • :\
  • 8-)
  • ;-)

  معرفی

  دکتر حسین روازاده

  دارای مدرک پزشکی عمومی از دانشگاه تهران به شماره نظام پزشکی 58290

  زبان سایت

  English Arabic French German Turkish Persian

  جستجو گوگل  در سايت احياي سلامت
  در كل اينترنت

  تبلیغات

  به زودی امکان پذیرش تبلیغات فراهم میگردد.

  سایت رسمی دکتر روازاده , طب سنتی و حجامت و احیای سلامت و درمان مشکلات ناباروری

  مرجع طب سنتی و دارو های گیاهی ، خواص حجامت مورد تایید دکتر روزاده

  خواص حجامت و خواص زالو درمانی , درمان زود انزالی و مشکلات ناباروری مورد تایید دکتر روازاده