شعار مقدس مرگ بر آمریکا چاپ

شعار مقدس: مرگ بر آمریکا

از دیدگاه فاطمه نابغه 13 ساله

1- مرگ بر آمریکائی که سرزمین موعود یهود است.

2 - مرگ بر آمریکائی که تمامی گلوگاههای قدرت و ثروت آن در اختیار اراذل و اوباش قوم شرور یهود است.

3- مرگ بر آمریکائی که در آن مسیحیت اصیل صلح طلب حق ورود در حوزه قدرت و ثروت ندارد.

4 - مرگ بر آمریکائی که قوم شرور یهود آنرا پایتخت خود برای فرمانروایی کل کره زمین انتخاب کرده!!

5 – مرگ بر آمریکایی که در آن جمعیت کثیر، مسیحی و مسلمان و سرخپوست و سیاه پوست حق آزاد بیان بر علیه خیانتها و جنایتهای اقلیت یهودی حاکم برآن را ندارند.

6 - مرگ بر آمریکائی که در آن قانون شکل تغییر یافته زور و علم شکل تغییر یافته خشونت است.

7 - مرگ بر آمریکائی که آموزش علوم صحیح و مفید و پایدار در تمامی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی آن قانوناً ممنوع است و خفقان بر علیه علوم اسلامی، ولائی، سیاست محوری و کلیدی آن است.

8 - مرگ بر آمریکائی که سیاست حاکم بر آن توسعه خوشی ها و سرکوب خوبی هاست ]خوبی یعنی توجه به نیازها و کسریهای خود و دیگران، خوشی یعنی عدم توجه به نیازها و کسریهای خود ودیگران[ .

9 – مرگ بر آمریکائی که در بین صد ها میلیون از حامیان و هواداران دولت آن در سرتاسر دنیا حتی یکنفر برای نمونه پیدا نمی شود که پرهیزکار، باتقوی، باایمان ، با بصیرت، باسواد، با فرهنگ ، باشعر، عالم ،عاقل ، عادل و آگاه به مسائل زمان بوده و از سلامتی فکری و روحی و جسمی کامل برخوردار باشد.

10 – مرگ بر آمریکائی که دولت و ملت آن حاکمیت قوم شرور یهود را به حاکمیت الله ترجیح می دهند.

11- مرگ بر آمریکائی که برای جذب خبرگان و نخبگان و نابغه های اسلام شناس و کفر ستیز نه تنها سرمایه گذاری نمی کند بلکه کشتن آنها را در راس همه برنامه های علمی و امنیتی مهم خود قرار داده.

12 - مرگ بر آمریکائی که با اتخاذ سیاست بین المللی «رباخواری، خونخواری، نفت خواری، نجس خواری، سم خواری، تمامی استعدادهای امت اسلام و جهان مسیحیت را سرکوب کرده و از تربیت نیروهای سالم و کارآمد و مفید جلوگیری می کند».

13 – مرگ بر آمریکائی که با تربیت دانشمندان بدون بینش و بد کار، و تحریف تورات و انجیل و کلام خدا، توسط  آنها به ترویج و توسعه فرهنگ، خودزنی و دیگر زنی، خود سوزی و دیگرسوزی، خودکشی و دیگر سوزی در همه دنیای معاصر می پردازد.

14 - مرگ بر آمریکائی که دفاع صحیح از ولایت مطلقه فقیه و چهار اصل پویا و سازنده آن یعنی ( 1 –علم شناخت نعمت ها 2 – علم بهره برداری صحیح از نعمت ها، 3 – علم شناخت بحرانها 4 – علم حل بحرانها، را در هرنقطه دنیا جرم بزرگ می داند و با جعل قوانین بین المللی به مقابله همه جانبه با آن می پردازد.

15 - مرگ بر آمریکائی که ورشکستگی اقتصادی دولت و ملت خود و امت اسلام و جهان مسیحیت را به ثروتمند شدن اقلیت اشرار یهود ترجیح می دهد.

15-1 مرگ بر آمریکائی که سیاست محوری و کلیدی آن در همه ی امور در دست مافیای قدرت و ثروت یهود است و دولت مردان آن قدرت تصمیم گیری مستقل در هیچ زمینه ای ندارند، حتی برای حفظ منافع شخصی خود.

16- مرگ بر آمریکائی که بالاترین حجم بودجه دولت خود را برای ترویج و توسعه خشونت در عرصه بین المللی هزینه می کند «خشونت یعنی انسان را از دست خدا و رسول و ولایت و فقاهت گرفتن و بدست نفس و شیطان و مردم و دنیا سپردن»

17- مرگ بر آمریکائی که در تمامی دانشگاههای معتبر آن علم شکل یافته خشونت است.

18- مرگ بر آمریکائی که دولت مردان آن برای جلوگیری از ظهور حضرت مسیح(ع) از طرح و برنامه های شیطانی ارائه شده توسط قوم شرور یهود استقبال کرده و هر حرکت سازنده و زمینه ساز ظهور توسط مسیحیان مومن را در نطفه خفه می کنند.

19- مرگ بر آمریکائی که سخن گفتن از انجیل تحریف نشده و تبلیغ دین اصیل مسیحیت در آن بزرگترین جرم محسوب شده و کمترین سزای آن مرگ است.

20- مرگ بر آمریکائی که رشد علمی و اقتصادی مسیحیان اصیل را با خط قرمزهای علمی و قانونی و نظامی و تهدیدی و تطمیعی، کنترل کرده و بردگی مادام العمر را به مسیحی تباران اصیل تحمیل کرده است.

21- مرگ بر آمریکائی که با شعار «زندگی یعنی تجربه کلام خدا» با تمام توان مقابله کرده و از فرهنگ نفس پرستی و شیطان پرستی با تمام توان حمایت می کند.

22- مرگ بر آمریکایی که فرهنگ شیطان پرستی را با انواع روشهای علمی تبیین و توجیه می کند.

23- مرگ بر آمریکایی که دولت مردان آن صاحبان اصلی قدرت و ثروت را به خود معرفی نمی کنند و در راه اینکه چرا در بین صاحبان اصلی قدرت و ثروت حتی یک نفر مسیحی تبار وجود ندارد کوچکترین توضیحی نمی دهند.

24- مرگ بر آمریکایی که با ارائه روشهای درمان آسان بیماری های صعب العلاج، با شدت وحدت جلوگیری کرده و با توسعه طب مدرن شیمیائی و انواع جراحی های غیر ضروری به نسل کشی امت اسلام و مسیح دامن می زنند و از توتنمندیهای فوق تصور طب اصیل اسلامی سخنی به میان نمی آورند.

25- مرگ بر آمریکائی که رسانه های خبری آن در اختیار و انحصار اشرار یهود بوده و کلمه ای درباره سران و سیاست های کلان پشت پرده آنها نمی نویسند.

26- مر گ بر آمریکائی که دولت مردان آن کوچکترین تلاشی در زمینه انتقال قدرت از یهودیت شرور جنگ طلب به مسیحیت اصیل صلح طلب انجام نمی دهند.

27- مرگ بر آمریکائی که با ترویج و توسعه اسلام هراسی و شیعه هراسی انسان معاصر را از همه خوبیها محروم کرده و زندگی همه انسانها را به جهنم تبدیل می کنند.

28- مرگ بر آمریکائی که بخاطر حفظ امنیت اقلیت سرمایه داران یهود، همه دنیا را ناامن کرده.

29- مرگ بر آمریکائی که با توسعه فرهنگ بی حجابی و جلف گرائی و بی عفتی، کودکان بیگناه را پای هوسرانیهای مادران خود قربانی کرده و ناامنی اقتصادی و اخلاقی را به همه خانواده ها تحمیل می کند.

30- مرگ بر آمریکائی که در همه امور از سیاست عقل زدائی و علم ستیزی استفاده می کند و با سیاست کلان عقل زدایی در پی خشکاندن ریشه دین باوری وحی گرائی در دنیاست.

31- مرگ بر آمریکائی که دولت مردان آن با پرسش خوب و پاسخ خوب سر سختانه مخالفت می کنند و با این روش غیر اصولی و ناجوانمردانه راه رشد علم را برای خود و دیگران می بندند.