ورود به بانک پرسش و پاسخ
بنر
بنر
بنر
خواص میوه ها و گیاهان دارویی: غوره چاپ فرستادن به ایمیل

طبیعت غوره: در اول دوم سرد و در آخر آن خشک و عصارۀ آن یعنی آب غوره سردتر و خشک تر از آن تا سوم.

خواص آن: حرارت خون و صفرا را کاهش می دهد و صفرا را از بین می برد و نیز از بین برندۀ بلغم مانده در معده است و حبس کنندۀ طبع و مانع جمع شدن مواد است.

تقویت کنندۀ کبد و بدن و رفع کنندۀ تشنگی است و سستی اعضا را از بین می برد.

 

اگر ساییدۀ غورۀ خشک را ضماد کنند عرق را خوش بو گرداند و جوش و خارش و سستی بدن را از بین می برد و معدۀ سرد را ضعیف می گرداند و برای قدرت باه مضر است و تولید کنندۀ بادها و دل پیچه است و در بعضی مزاج ها عطش می آورد و به جهت آنکه اخلاط معده را غلیظ می کند.

مصلح آن: گلقند.

بدل آن: ریباس و اترج است.

رب غوره:

قطع کنندۀ تشنگی و تسکین دهندۀ حرارت و التهاب معده است و جهت اسهال و بیرون راندن صفرا و برانگیختن اشتها و حفظ جنین مفید است در ضمن احشا و روده ها را تقویت کرده و غثیان و دل به هم خوردگی صفرای و سردردهای ناشی از خمار را سودمند است و همراه با رب انار میخوش جهت صفرا مفید است.

اگر آب غوره را در آفتاب گذارند جهت خناق و ورم حنجره و زخم های دهان و خونریزی بینی و استفراغ خونی مفید است.

عصارۀ غوره جهت خشک کردن دانه های بواسیر مفید است و شیاف آن در رحم جهت تنقیه و اصلاح رحم مفید است و همراه با سرکه جهت نواصیر(شقاق) مفید است. قطره قطره چکاندن آن در گوش جهت چرک گوش و غرغرۀ آن جهت ورم حلق مفید است. اکتحال عصارۀ آن جهت دمعه(جوش چشم) و پلک ها مفید است و خوردن آن و حقنه کردن آن(شیاف) جهت زخم روده ها و جاری شدن رطوبت های رحم مفید است. در ضمن مقوی قوۀ ماسکه معده(نگه دارندگی غذا در معده) است.

و اگر توتیا(سرمه) را با آن پرورده کنند برای داروهای چشمی بسیار کاربرد دارد.

رب غوره و عصارۀ آن برای سینه مضر است و ایجاد سرفه می کند و مصلح آن گلقند و شربت خشخاش است.

مقدار مصرف: عصارۀ آن به قدر یک مثقال.

نوعی آب غوره:

آب غوره ای که نزدیک به شیرینی و رسیدگی است سه قسمت و عسل کف گرفته و مصفی یک قسمت، سه چهار روز در آفتاب بگذارند تا به جوش آید سپس صاف کرده و در خُم نموده در آفتاب تا برسد. قابض و مقوی معده است و رطوبات رحم را گرفته و در سایر افعال شبیه به عصارۀ آن عمل می کند.

اگر آب غوره یک ساله یا بیشتر بماند و کهنه شود قوی تر از تازۀ آن است و نوعی از آن را نیز با آتش به قوام می آورند و شربت می سازند.

 

دیدگاه شما

افزودن نظر


  • >:o
  • :-[
  • :'(
  • :-(
  • :-D
  • :-*
  • :-)
  • :P
  • :\
  • 8-)
  • ;-)

  معرفی

  دکتر حسین روازاده

  دارای مدرک پزشکی عمومی از دانشگاه تهران به شماره نظام پزشکی 58290

  زبان سایت

  English Arabic French German Turkish Persian

  جستجو گوگل  در سايت احياي سلامت
  در كل اينترنت

  تبلیغات

  به زودی امکان پذیرش تبلیغات فراهم میگردد.

  سایت رسمی دکتر روازاده , طب سنتی و حجامت و احیای سلامت و درمان مشکلات ناباروری

  مرجع طب سنتی و دارو های گیاهی ، خواص حجامت مورد تایید دکتر روزاده

  خواص حجامت و خواص زالو درمانی , درمان زود انزالی و مشکلات ناباروری مورد تایید دکتر روازاده