پاسخ پرسش : تاثیر شکستگی دندانهای شیری بر دندانهای اصلی- لکنت زبان به خاطر ترسیدن چاپ

کودک، 4 ساله از شهر مقدس قم
1- دختری 4 ساله دارم که در 2 سالگی بر اثر افتادن دندان جلواش شکست و هم اکنون سیاه شده است ایا برای دندان های اصلی مشکلی ایجاد نمی کند.چه کار کنیم؟
2-همچنین دخترم حدود 6ماه پیش ظاهرا به خاطر ترسیدن لکنت زبان گرفت چه دستوری می فرمائید؟

 

پاسخ :1- بعید است که روی دندانهای اصلی مشکلی ایجاد کند. تغذیه بچه را کامل و سالم مراعات کنید.
2- برای لکنت باید به مطب مراجعه کنید تا معاینه شود و درمان مربوطه ارائه گردد.