پاسخ پرسش : کبودی خود به خود پاها چاپ

خانم، 27 ساله           
پرسش: با سلام
علت کبودی خود به خود پاها بدون دخالت عوامل خارجی مثل ضربه چیست؟به طوریکه هنوز کبودی یک محل خوب نشده یک منطقه ی دیگر کبود میشود؟پاسخ : اگر اینقدر تکرار می شود این نشان از یک بیماری است که باید برای درمان جدی پیگیری نمایید.