پاسخ پرسش : کم بودن پلاکت خون چاپ

آقا، 27 ساله                             
پرسش: باسلام پلاکت خونم کم است برای افزایش آن چکار بکنم؟پاسخ: پلاکت خون بالای صد هزار کاملاً قابل قبول است و خیلی حساسیت به این محدوده اعلام شده آزمایشگاهی نداشته باشید و اگر هیچ علائمی ندارید خود را دچار وسواس نکنید.
اصلاح تغذیه نمایید و ورزش سبک کنید. گرم و تر را بیشتر بخورید، آب هویج، شیر، انگور و راسته گوسفند برای شما مفید است.