پاسخ پرسش : استفاده از عینکهای آفتابی چاپ

آقا، 27 ساله                        
پرسش: سلام    
ایا استفاده از عینکهای افتابی  از مارک های اروپائی وامریکائی برای پیش گیری از بیماری های چشم مورد تایید است  در غیر این صورت ما را راهنمایی بفرماییدپاسخ : ضمنا عینک آفتابی ضرری ندارد. اگر آفتاب خیلی تند باشد و چشمان شما حساس باشد استفاده از عینک آفتابی ضرورت بیشتری پیدا می کند در ما بقی موارد لزومی ندارد.