پاسخ پرسش : جرم گرفتگی گوش کودک چاپ

کودک، 4 ساله                       
پرسش: باعرض سلام وتبریک سال نو خدمت استاد محترم:
گوش این کودک جرم گرفته پیش متخصص گوش بردم گفتند که باید شستشو شودویک قطره داد که در گوش او بریزم ولی از کسی شنیدم که شستشوی گوش ممکن است باعث اسیب رسیدن به پرده گوش شودواز طرفی به علت کوچکی بچه وبازیگوشی او نمی توان در گوش او روغن زیتون ریخت لطفادر این زمینه راهنمایی فرماییدپاسخ : اولاً آن چیزی هم که آن دکتر داده، روغن است که مورد تایید ما نیست، ثانیاً می توانید بچه را در آغوش بگیرید و یا در زمان خواب دو قطره داخل گوشش بریزید و به همان سمت هم بچه را مدتی نگه دارید تا کاملاً داخل گوشش برود.