پاسخ پرسش : فشار دادن نوک پستان نوزاد چاپ

آقا، 23 ساله                        
پرسش: سلام آقای دکتر .
چرا بچه هایی که به دنیا می آیند مگویند سینه  ( نوک پستان ) را کمی فشار دهید تا چند قطره شیر بیرون بیاید؟
این کارو در نوزاد که بدنیا می آید تا بیست روز . روزی یک بار انجام میدهند ؟
دلیل این کار چیست ؟پاسخ : این مورد را من شخصاً جایی نخواندم. اگر اطلاعات دقیقی دارید با ذکر منبع به ما هم اعلام کنید.