پاسخ پرسش : علت تهوع و استفراغ زیاد کودک چاپ

کودک، 3.5 ساله                                     
پرسش: علت تهوع و استفراغ زیاد دختری 3.5 ساله به هنگام سوار شدن ماشین چیست این کودک از همان ابتدا دچار این بیماری بوده است و به هنگام سرماخوردگی هم تهوع و استفراغ او به حدی شدید می شود که باید به علت کم آبی در بیمارستان بسترس شود چه اقداماتی را توصیه مکنید؟پاسخ : کلاً این بچه یک معده ضعیفی دارد که باید مراقبت کنید و غذاهای خوب و سالم بدهید و در حجم کم ولی به دفعات غذا بخورند. سعی کنید از همین الان که کودک است غذای بد به او ندهید، انار و به مشوی نیز برای ایشان خوب است چرا که جزء مقویات معده نیز است. عصاره ریشه شیرین بیان و شیره انگور برای تقویت معده خیلی خوب است که باید بخورند.